Veronika Kostková - advokát

Vždy se snažím nalézt optimální řešení v zájmu klienta, preferuji mimosoudní řešení, všechny alternativy od zavedeného standardu a především lidský přístup.

Kontaktujte mne

Právní služby

V rámci generální praxe poskytuji právní služby ve všech odvětvích práva a to jak v jazyce českém, tak anglickém.

Právo soukromé

Sektor práva soukromého zahrnuje právo občanské, obchodní, rodinné a pracovní.

Právo veřejné

Sektor práva veřejného zahrnuje právo trestní, správní, finanční, daňové a stavební.

Obhájce ex offo

Spolu s výše uvedenými službami jsem rovněž zapsána a vedena jako obhájce ex offo*.

Platební podmínky

Smluvně dohodou v souladu se stavovskými předpisy, nebo mimosmluvně dle platného a účinného advokátního tarifu, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách www.cak.cz.

* Tzn. ustanovování soudem např. obviněnému či poškozenému v trestním řízení z úřední povinnosti.

Co na první konzultaci?

Jestliže se chystáte na konzultaci k advokátovi, doporučuji s sebou vzít všechny podklady, které k dané kauze máte k dispozici, nebát se formulovat požadavky a požadovat jasné odpovědi, spolu s tímto je důležité si uvědomit, že ačkoliv máte za to, že "neškodné zatajení" některých skutečností nikomu neublíží, v konečném důsledku to můžete být právě vy, proti kterému se "tajnosti" obrátí.

Pojištění

Pojištění na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „hromadné pojištění advokátů“), uzavřené mezi Generali Pojišťovna, a. s., a Komorou:

Hromadné pojištění advokátů se i pro rok 2017 vztahuje pouze na odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, tzn., že hromadné pojištění advokátů se u advokátů vykonávajících advokacii samostatně nebo ve sdružení bude vztahovat na odpovědnost za škodu, za kterou advokát sám odpovídá klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii.

Kontaktujte mne

Obraťte se na mne se svými dotazy a žádostmi o konzultaci. Stručně prosím popište svůj právní problém.

fotka pravnicky

Mgr. Veronika Kostková, advokátka

zapsána u České advokátní komory pod ev. č. 17554

Kontakt

E info@veronikakostkova.cz
M +420 732 840 985
T +420 283 883 440

IČO 06082009
DS 34jjpvd
ČÚ 4766032389/0800

Sídlo

Nové náměstí 1370/17
104 00 Praha Uhříněves

Konzultační hodiny:
po-pá : 10:00 – 18:00
(případně dle předchozí tel. domluvy)

Pobočka

Nebory 279
739 61 Třinec

Konzultační hodiny:
pouze na objednání
(telefonicky, e-mailem)

Spolupracuji:

Mgr. Alena Jelínková, advokátka

zapsána u České advokátní komory pod ev. č. 17136

E jelinkova@akjelinkova.cz
M +420 778 032 368
IČO 05416710

Španělská 742/6
12000 Praha 2

Mgr. Jana Hustopecká, advokátka

zapsána u České advokátní komory pod ev. č. 16827

E gebauerova@ak-ostrava.cz
M +420 596 114 020
IČO04837088

Dlouhá 3355/6
70200 Ostrava